Търсене в сайта

Център за оценка и развитие

Професионално оценяване на умения и компетентности

  • В центъра за оценка и развитие един мениджър или сътрудник може да получи професионална обратна връзка от обучени психолози - оценители. Те, по данните от наблюдавани поведения на участника в различни предизвикани ситуации, дават препоръки за последващо развитие, включващо потребността от специфично обучение, усъвършенстване на умения и работа върху нагласи.