Търсене в сайта

Корпоративен тренинг

Обучение за организации и екипи в ключови умения за мениджъри и сътрудници. 

Обученията са фокусирани върху нагласи, знания и умения:

  • В зависимост от конкретната заявка и потребност на организацията нашите консултанти работят първо с нагласите на мениджърите и сътрудниците. Често затрудненията в комуникацията могат да се отстранят само с промяната на една или няколко нагласи, формирани още в детството или в ранното юношество.

 

  • Следващото ниво на обучение се отнася към знанията, доколкото почти всяка компетентност се опира на някакво ноу-хау и е свързана с конкретна информация, систематизирана и организирана по съответния начин.

 

  • И накрая нашето обучение е фокусирано върху формиране и усъвършенстване на умения и компетентности, които да бъдат тренирани в учебна среда, преди да бъдат приложени на "терен".