Търсене в сайта

Услуги

Корпоративен тренинг

Обучение за организации и екипи в ключови умения за мениджъри и сътрудници. 

Обученията са фокусирани върху нагласи, знания и умения:

 • В зависимост от конкретната заявка и потребност на организацията нашите консултанти работят първо с нагласите на мениджърите и сътрудниците. Често затрудненията в комуникацията могат да се отстранят само с промяната на една или няколко нагласи, формирани още в детството или в ранното юношество.

 

 • Следващото ниво на обучение се отнася към знанията, доколкото почти всяка компетентност се опира на някакво ноу-хау и е свързана с конкретна информация, систематизирана и организирана по съответния начин.

 

 • И накрая нашето обучение е фокусирано върху формиране и усъвършенстване на умения и компетентности, които да бъдат тренирани в учебна среда, преди да бъдат приложени на "терен".  

Обучение на организации - Корпоративен тренинг

Провеждаме обучения, фокусирани върху потребностите от развитие на нашите клиенти. Основни теми:

 • комуникативни умения
 • екипно лидерство
 • управление на изпълнението - ефективен мениджмънт
 • убеждаваща комуникация и презентационни умения
 • как да създадем иновативен и творчески екип
 • управление на мотивацията за мениджъри
 • решаване на проблеми
 • водене на ефективни работни срещи

Център за оценка и развитие

Професионално оценяване на умения и компетентности

 • В центъра за оценка и развитие един мениджър или сътрудник може да получи професионална обратна връзка от обучени психолози - оценители. Те, по данните от наблюдавани поведения на участника в различни предизвикани ситуации, дават препоръки за последващо развитие, включващо потребността от специфично обучение, усъвършенстване на умения и работа върху нагласи. 

Модериране и фасилитиране на малки и големи групи

процесно подпомагане на различни конгресни събития;

Коучинг

придружаващо подпомагане за личностно и професионално развитие и усъвършенстване (индивидуален и корпоративен коучинг);

Медиация

професионално посредничество при спорове и конфликти, както и обучение на професионални медиатори със сертификат;

Организационно консултиране

подпомагане развитието на групи, общности и организации;