Търсене в сайта

Новина

На 15 и 16 април ще се проведе поредното обучение на тема "Обслужване, което продава" с консултант-продавачите и приемчиците от мрежата на София Франс Ауто. Особен акцент в обучението пада върху процеса на профилирине на клиента, за да може след това консултантът да предложи най-подходящите варианти от стоки и услуги за този клиент. Колкото по-успешно се справи търговецът в този процес, толкова удовлетвореността на клиентите е по-висока.