Търсене в сайта

Програма за търговски представители

 

Развиване и подобряване на уменията на търговските представители за работа с корпоративни клиенти

     

Управление на ефективни срещи

   

 1. Извеждане на сценарий за ефективно поведение по време на срещи

  

  • методология на срещите – структура

  

  • първа среща - за профилиране на клиента и диагноза

 

  • втора среща - за оферта

    

Извеждане на сценарий за ефективно поведение при първа среща (например)

  

  • ритуал – пристигане

 

  • презентация на себе си, фирмата и продукта

 

  • създаване на доверителен контакт с клиента

 

  • профилиране на клиента и диагностика на проблемите

 

  • договаряне на втора среща

 

  • ритуал – тръгване

     

Извеждане на сценарий за ефективно поведение при втора среща – за предоставяне на оферта и затваряне на сделката (например)

  

  • ритуал – пристигане

 

  • предлагане на решение – оферта

 

  • преговори

 

  • справяне с възражения

 

  • затваряне на сделката

 

  • ритуал – тръгване

     

 1. Проблемни ситуации при срещите – стратегии за справяне

  

 • общуване с конфликтни клиенти – трениране на комуникативни казуси – предварително зададени от участниците - обобщаване и изводи

     

 1. Администрация на срещите и управление на времето –

  

  • събиране на информация за нови клиенти

 

  • проследяване на случаите на отказ

     

Преговори и договаряне

   

Проиграване на ролеви игри

 

Работа по казуси