Търсене в сайта

Блог

Програма за търговски представители

 

Развиване и подобряване на уменията на търговските представители за работа с корпоративни клиенти

     

Управление на ефективни срещи

   

 1. Извеждане на сценарий за ефективно поведение по време на срещи

  

  • методология на срещите – структура

  

  • първа среща - за профилиране на клиента и диагноза

 

  • втора среща - за оферта

    

Извеждане на сценарий за ефективно поведение при първа среща (например)

  

  • ритуал – пристигане

 

  • презентация на себе си, фирмата и продукта

 

  • създаване на доверителен контакт с клиента

 

  • профилиране на клиента и диагностика на проблемите

 

  • договаряне на втора среща

 

  • ритуал – тръгване

     

Извеждане на сценарий за ефективно поведение при втора среща – за предоставяне на оферта и затваряне на сделката (например)

  

  • ритуал – пристигане

 

  • предлагане на решение – оферта

 

  • преговори

 

  • справяне с възражения

 

  • затваряне на сделката

 

  • ритуал – тръгване

     

 1. Проблемни ситуации при срещите – стратегии за справяне

  

 • общуване с конфликтни клиенти – трениране на комуникативни казуси – предварително зададени от участниците - обобщаване и изводи

     

 1. Администрация на срещите и управление на времето –

  

  • събиране на информация за нови клиенти

 

  • проследяване на случаите на отказ

     

Преговори и договаряне

   

Проиграване на ролеви игри

 

Работа по казуси

 

Библиография

 

Библиография

 

на основната литература за курс „Аз и другите” – сензитивен тренинг за мениджъри

   

 1. Бърн, Е. (1996)- Игрите, които хората играят. С., Наука и зкуство

 2. Вискът, Д. (1993). Езикът на чувствата. С., Наука и изкуство

 3. Вълчев, Р.(2004). Интерактивни методи и групова работа в гражданското образование, С., Център “Отворено образование”.

 4. Голман, Д. (2000). Емоционална интелигентност. С., Кибеа

 5. Кови, Ст. (1999). Седемте навика на високо ефективните хора – действена стратегия за личностна промяна. С., Кибеа

 6. Мелибруда, Й. (1990). Аз-ти-ние. С., Наука и изкуство

 7. Методи за работа в малка група. Сборник (1995). Съст. Е.Пенчева, С., Унив.изд. “Св.Кл.Охридски”.

 8. Пийз, А. и А. Гарнър (2000). Езикът на тялото и скритият смисъл на думите. С., Сиела.

 9. Славин, Р. Педагогическа психология (2004). С., Наука и изкуство.

 10. Янкулова – Цветкова, Й. (2006). Модерни аспекти на психологията на образованието. С., Пропелер.           

 11. Харис, Т. (1991). Аз съм добър, ти си добър. С., Наука и изкуство

 12. Gallagher, J. (1994). Teaching and Learning: New Models. – Annu. Rev. Psychol, 45, 171 – 95.

 13. Newstrom, John W. and Edward E. Scannell, 1980, Games Trainers play, Experiential Learning Exercises, McGraw-Hill, Inc.

 14. Silberman, Mel, assisted by Carol Auerbach, 1990, Active Training, A handbook of Techniques, Designs, Case Examples and Tips. Lexington Books Macmillan, Inc

  Съставил:

  Митко Маринов

  31.01.2017 г.

  София

 

Една полезна книга за коучинг!

 

  

КОУЧИНГ С НЛП

 

Практически наръчник за това как да постигнете най-доброто за себе си и за другите

 

Как да бъда мастер коуч

   

Автори Джоузеф ОКонър и Андреа Лейджис

 

Превод от английски: Магдалена Николова, Ваня Серафимова, Неда Велкова

 

ИК „Колибри“, НЛП тренинг център 2012

 

ISBN 978-619-150-068-0

           

Анна Маринова

 

 

 Книгата „Коучинг с НЛП“ е написана от авторите Джоузеф ОКонър и Андреа Лейджис.Този труд е публикуван за пръв път през 2004 г. на английски език от издателството HarperCollins Publishers Ltd. На български е преведен от екип в състав: Магдалена Николова, Ваня Серафимова и Неда Велкова. Хартиеното тяло съдържа 207 страници, организирани в 4 части и 10 глави. Към книгата има също съдържание, благодарности, въведение в две части и речник на основните термини, използвани в текста. В края на това издание можем да намерим и кратко представяне на авторите.

 

Книгата „Коучинг с НЛП“от Джоузеф ОКонър и Андреа Лейджис има за цел да покаже какво представлява коучинга и как да го практикуваме. Авторите стъпват на богатият си опит като НЛП и коуч специалисти и в изложението си комбинират и интегрират ефективно НЛП техниките в коучинг процеса. По оригинален и ефектен начин – през приказно съновидение – мечта, те визуализират метафорично какво преставлява коучинга и как, основавайки се на потребността на човек от развитие и промяна, той може да ни преведе до “покрива“ на възможностите ни.

 

Четирите части на книгата са озаглавени по следния начин: Какво е коучинг?; Изкуството на коучинга; Коучинг в практиката и Ресурси..

 

В първата част са включени теми като свобода, щастие и доверие, които отговорят на основният въпрос: „Защо хората искат и се нуждаят от коучинг и какво го отличава от останалите методи, които помагат за желана промяна и развитие? Тук са обяснени и различните видове коучинг и трите основи на метода - цел, ценности и вярвания.

 

В частта „Изкуството на коучинга“, авторите излагат цялостната си представа за НЛП коучинга и изграждат няколко модела, които да подкрепят тезите им за прилагането на коучинг в полза на клиента. Започват с поставянето и формулирането на целите, както и разкриването на ценностите, които стоят зад тях. Следва конкретният план за действие, който да осигури реализацията на поставените цели. После авторите проследяват пътя, който се извървява от първата до последната коучинг сесия. Всичко това е подкрепено с множество техники от НЛП и добре конструирани модели, които да илюстрират казаното. В детайли е разгледан и въпроса за личностните умения на коуча и начинът, по който той въздейства върху клиента.

 

В част трета, ОКонър и Лейджис проследяват една реална коучинг сесия и представят оригинален модел как да коучваш сам себе си.

 

Книгата завършва с богат набор от основни коучинг ресурси, които подсигуряват практическата страна на всяка от частите и обогатяват технически уменията на читателя.

 

Цялата книга ми допадна, написана е много приложимо и полезно. В своята рецензия ще се спра само на онези моменти, които особено са ме впечатлили.

 

Още в самото начало особено ми хареса интересната структура на изложението. В моята практика на приложен психолог съм чела и използвала много книги, които са подкрепяли и обогатявали знанията и уменията ми. „Коучинг с НЛП“ е една от малкото, които така са организирани, че съчетават всичко, което ти трябва в едно – приказна визуализация, която те пренася в друг емоционално наситен свят, споделен личен опит, който прави приказката реалност, структурирано знание, което да организира и осмисли собсвеният ми опит на треньор и консултант, и на края на всяка глава – прекрасно обобщение и конкретни стъпки на действие, за да се приложи на практика наученото. Тази структура, подобно на цикъла на Дейвид Колб (предишен опит – действие – анализ – обобщаване и ново знание – приложение на наученото), за мен е много ефективен и ефикасен, а и следва ценностите на коучинга заявени в началото.

 

Лично за мен много полезен бе и речника в края на книгата, който ми „изравни“ понятията с тези на авторите и допринесе за по-доброто разбиране на съдържанието. Ценно е, че авторите още в самото начало дават и „пътна карта“ как да се използва книгата, което много улеснява четенето и практикуването на НЛП коучинг.

 

Друго, което много ме впечатли в това издание е много добре балансираното използване на НЛП техники с прагматично ориентирания процес на коучинга. Дори за човек, неизкушен в НЛП е много лесно да следва и да интегрира тези техники в коучинг процеса. Впечатляващо са аргументирани ползите от комбинацията НЛП техники и коучинг процес. Това съчетаване дава скорост, прагматичност, индивидуално отношение, лесни техники, оценяване на това как целите, вярванията и ценностите си влияят, и накрая, постигане на разбирателство и доверие.

 

Едно от основните послания на авторите е, че коучингът е това, от което всеки се нуждае, за да има по-добър живот. Коучингът позволява на всеки да разшири уменията си, да даде свобода и простор на новите си идеи и прозрения, да бъде много по-ефективен във всички аспекти на живота си. Аз от 20 години се занимавам с консултиране и обучение на хора и организации, като последните 10 – предимно с корпоративни клиенти. Съгласна съм с тезата на авторите, че бизнес коучингът придобива все по-голяма популярност. ОКонър и Лейджис дават три основни аргумента в тази посока. Първият се основава на стремежа на съвременния човек да инвестира в собственото си развитие, независимо от настоящия си работодател. Вторият е, че коучингът е метод, строго фокусиран върху тези ресурси на компанията, които имат нужда от конкретна намеса и развитие. И на трето място – дългосрочните резултати от корпоративния тренинг не са в желаната степен устойчиви. Като треньор със стотици тренинг дни зад гърба си смятам че всяка една интервенция в организацията – консултиране, тренинг, менторство, терапия, коучинг има своите достойнства и силни страни за различни аспекти от потребностите за развитие на бизнеса и хората. Аз лично изповядвам холистичното разбиране за подкрепа и намеса: първо - всяка интервенция влияе върху цялата система, а не само върху отделна нейна част и – второ – комбинацията от методи и инструменти е много по-ефективна от използването само на един от тях. Това е и личната ми мотивация да се развивам като коуч, за да разширя инструментариума си и да отговоря на повечето потребности, заявени от моите клиенти. Често използвам една визуализация в обученията си – тезгяха на добрия дърводелец: повечето и разнообразни инструменти дават повече възможности за по-качествено и ефективно изпълнение. Има и популярна максима в тази връзка: „Ако разполагаш само с чук, всеки проблем ще ти изглежда като пирон“. Затова ми допада основното послание за допълващи се умения, с оглед решаването на конкретните заявки от клиента.

 

Интересно и полезно бе за мен и работата по формулиране на различните цели и откриване на ценностите зад тях. Работя предимно с мениджъри  и тезата, че управлението се случва през цели и целеполагането е задължителна управленска компетентност не е нова за мен. Това, което ми бе най-ценно в тази  част са въпросите, които „събличат“ малко по-малко сложният микс на желания, страхове и предишни опитности, за да могат да се  формулират  конкретни крайни и оперативни цели. Авторите са направили кратко, ясно и практично ориентирано „мини ръководство“ на тема как да се задават „правилните“ въпроси за цели и ценностите зад тях, и как да ги превърнем в двигател за изпълнение на конкретни стъпки за действие.

 

Мощта на силните въпроси във всички етапи от структурата на коучинг процеса бе най-ценната част от книгата за мен. Моделът на силни въпроси, който авторите са създали – „Какво…вие…глагол…бъдеще време (положително)“, като и каскадата на отворени въпроси, която позволява да се стигне до основата на всеки от етапите на коучинг процеса, съвпадат с моите собствени наблюдения. Това много ми помогна, да преструктурирам по различен начин представата си за същността и полезността на коучинга спрямо останалите методи .

 

Друго голямо достойнство на книгата за мен са многото НЛП техники, които са лесни за изпълнение, даже за новопрактикуващ. На принципа на каледоскопа, в книгата се добавят и надграждат различни техники, като: слушане, калибриране, задаване на въпроси, манипулации, преформулиране, вярвания. От друга страна авторите представят и интересни модели, които илюстрират основните етапи на коучинг процеса: четирите перцептивни позиции, които позволяват да се огледа цялостният процес от всички гледни точки; структура на коучинга; промяната на вярвания; моделът на прехода; моделът на поставяне на задачи; моделът „коуч на самия себе си“. Тази комбинация на техники и модели подобряват разбирането на читателя и позволяват по-ефективно усвояване и прилагане на уменията в практиката като коуч.

             В заключения искам да обобщя основните заслуги на авторите в този труд. Според мен ОКонър и Лейджис напълно са постигнали целта, която са си поставили с написването на тази книга, а именно да я превърнат в практически наръчник как да бъда мастър коуч. Това те реализират чрез използването на примери от личната си практика, които превеждат читателя през целия процес на коучинга. Освен това те представят и множество професионално изградени модели, които ориентират начинаещия коуч в структурата на процеса. И накрая добре подбраните НЛП техники дават увереност във възможностите да изграждаш себе си като по-добър коуч.